Đề thi + Đáp án các môn tổ hợp Khoa học xã hội THPT Quốc gia 2019

Sáng nay, ngày 27/6, các sĩ tử sẽ hoàn thành nốt ngày thi cuối cùng với tổ hợp các môn Khoa học xã hội bao gồm Lịch sử, Địa lý và GDCD. Nhằm tạo điều kiện để các thí sinh và phụ huynh nhận được thông tin về đáp án các môn tổ hợp Khoa học xã hội THPT Quốc Gia 2019 nhanh nhất và chính xác nhất; chúng tôi đã cập nhật tin tức về đáp án bài thi môn Khoa học xã hội của tất cả các mã đề ngay trong bài viết này, mời bạn đọc cùng tìm hiểu:

Đáp án các môn tổ hợp Khoa học xã hội THPT Quốc Gia 2019

Bài thi tổ hợp Khoa học xã hội gồm 3 môn Lịch sử, Địa lý và GDCD được thi theo hình thức trắc nghiệm. Thời gian thi dành cho mỗi môn là 50 phút, thí sinh làm bài liên tục từ môn thi đầu tiên đến môn thi cuối cùng, giữa mỗi môn được nghỉ ngơi 10 phút.

Cũng giống như những môn thi trắc nghiệm khác trong kỳ thi THPT Quốc Gia 2019, bài thi tổ hợp Khoa học xã hội cũng có 24 mã đề thi khác nhau. Để các em tiện kiểm tra và đối chiếu, chúng tôi đã tổng hợp đầy đủ đáp án của tất cả các mã đề, tìm hiểu thêm thông tin dưới đây:

Đáp án đề thi THPT Quốc gia 2019 môn Lịch sử

Đề thi + Đáp án các môn tổ hợp Khoa học xã hội thi THPT Quốc gia 2019

Đáp án mã đề 315

Đề thi + Đáp án các môn tổ hợp Khoa học xã hội thi THPT Quốc gia 2019

Đáp án mã đề 306

Đề thi + Đáp án các môn tổ hợp Khoa học xã hội thi THPT Quốc gia 2019

Đáp án mã đề 310

Đề thi + Đáp án các môn tổ hợp Khoa học xã hội thi THPT Quốc gia 2019

Đáp án mã đề 305

Đáp án đề thi  THPT Quốc gia 2019 môn Địa lý

 41 – D 42 – B 43 – C  44 – A 45 – A
 46 – D 47 – A 48 – C  49 – B 50 – C
51 – A 52 – C 53 – C 54 – B 55 – C
56 – C 57 – A 58 – D 59 – B 60 – B
61 -D 62 – C 63 – D 64 – D 65 – A
66 – A 67 – C 68 – B 69 – A 70 – A
71 – C 72 – D 73 – B 74 – D 75 – A
76 – C 77 – D 78 – D 79 – B 80 – A

Đáp án mã đề 315

41 – B 42 – D 43 – B  44 – C 45 – B
 46 – A 47 – D 48 – A  49 – D 50 – D
51 – C 52 – C 53 – C 54 -D 55 – C
56 – D 57 – D 58 – A 59 – D 60 – B
61 – D 62 – B 63 – B 64 – B  65 – D
66 – B 67 – A 68 – C 69 – B 70 – B
 71 – A  72 – A  73 – B 74 – A   75 – B
 76 – B  77 – C  78 – C  79 – D  80 – C

Đáp án mã đề 308

Đáp án đề thi THPT Quốc gia 2019 môn GDCD

Đề thi + Đáp án các môn tổ hợp Khoa học xã hội thi THPT Quốc gia 2019

Đáp án mã đề 324

Đề thi + Đáp án các môn tổ hợp Khoa học xã hội thi THPT Quốc gia 2019

Đáp án mã đề 323

Đề thi + Đáp án các môn tổ hợp Khoa học xã hội thi THPT Quốc gia 2019

Đáp án mã đề 318

Đề thi + Đáp án các môn tổ hợp Khoa học xã hội thi THPT Quốc gia 2019

Đáp án mã đề 316

Đề thi + Đáp án các môn tổ hợp Khoa học xã hội thi THPT Quốc gia 2019

Đáp án mã đề 317

Đề thi + Đáp án các môn tổ hợp Khoa học xã hội thi THPT Quốc gia 2019

Đáp án mã đề 315

Đề thi + Đáp án các môn tổ hợp Khoa học xã hội thi THPT Quốc gia 2019

Đáp án mã đề 308

Đề thi + Đáp án các môn tổ hợp Khoa học xã hội thi THPT Quốc gia 2019

Đáp án mã đề 301

Đề thi + Đáp án các môn tổ hợp Khoa học xã hội thi THPT Quốc gia 2019

Đáp án mã đề 302

Đề thi + Đáp án các môn tổ hợp Khoa học xã hội thi THPT Quốc gia 2019

Đáp án mã đề 310

Đề thi + Đáp án các môn tổ hợp Khoa học xã hội thi THPT Quốc gia 2019

Đáp án mã đề 307

(Đáp án đang được chúng tôi cập nhật, bạn đọc F5 liên tục để nhận được thông tin nhanh nhất)

Đề thi các môn tổ hợp Khoa học xã hội THPT Quốc gia 2019

Để đủ điều kiện xét tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2019, các thí sinh học theo chương trình THPT cần tham gia 4 bài thi, trong đó 3 bài thi độc lập bao gồm các môn: môn Toán, môn Ngữ văn, môn Ngoại ngữ và một bài thi tự chọn theo tổ hợp khối Khoa học Tự nhiên hoặc Khoa học Xã hội. Các thí sinh theo học hệ Giáo dục thường xuyên sẽ phải tham gia 3 bài thi, trong đó 2 bài thi độc lập bao gồm môn Toán và môn Ngữ văn; cùng 1 bài thi tự chọn theo tổ hợp khối Khoa học Tự nhiên hoặc Khoa học Xã hội.

Bài thi Khoa học xã hội THPT Quốc gia 2019 được thi theo hình thức trắc nghiệm, có 40 câu hỏi và thời gian làm bài là 50 phút. Dưới đây là đề thi môn Sinh học mã đề 2019, bạn đọc hãy cùng tham khảo.

Đề thi THPT Quốc gia 2019 môn GDCD

Đề thi + Đáp án các môn tổ hợp Khoa học xã hội THPT Quốc gia 2019

Đề thi môn GDCD – Trang 1

Đề thi + Đáp án các môn tổ hợp Khoa học xã hội THPT Quốc gia 2019

Đề thi môn GDCD – Trang 2

Đề thi + Đáp án các môn tổ hợp Khoa học xã hội THPT Quốc gia 2019

Đề thi môn GDCD – Trang 3

Đề thi + Đáp án các môn tổ hợp Khoa học xã hội THPT Quốc gia 2019

Đề thi môn GDCD – Trang 4

Đề thi THPT Quốc gia 2019 môn Địa lý

Đề thi + Đáp án các môn tổ hợp Khoa học xã hội THPT Quốc gia 2019

Đề thi môn Địa lý – Trang 1

Đề thi + Đáp án các môn tổ hợp Khoa học xã hội THPT Quốc gia 2019

Đề thi môn Địa lý – Trang 2

Đề thi + Đáp án các môn tổ hợp Khoa học xã hội THPT Quốc gia 2019

Đề thi môn Địa lý – Trang 3

Đề thi + Đáp án các môn tổ hợp Khoa học xã hội THPT Quốc gia 2019

Đề thi môn Địa lý – Trang 4

Đề thi THPT Quốc gia 2019 môn Lịch sử

Đề thi + Đáp án các môn tổ hợp Khoa học xã hội THPT Quốc gia 2019

Đề thi môn Lịch sử – Trang 1

Đề thi + Đáp án các môn tổ hợp Khoa học xã hội THPT Quốc gia 2019

Đề thi môn Lịch sử – Trang 2

Đề thi + Đáp án các môn tổ hợp Khoa học xã hội THPT Quốc gia 2019

Đề thi môn Lịch sử – Trang 3

Đề thi + Đáp án các môn tổ hợp Khoa học xã hội THPT Quốc gia 2019

Đề thi môn Lịch sử – Trang 4

 

Thông tin chung kỳ thi THPT quốc gia 2019

Trong kỳ thi THPT quốc gia 2019, để xét công nhận tốt nghiệp THPT, thí sinh học chương trình Giáo dục THPT phải dự thi 4 bài thi, gồm 3 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 1 bài thi do thí sinh tự chọn trong số 2 bài thi tổ hợp. Thí sinh học chương trình Giáo dục thường xuyên (GDTX) cấp THPT phải dự thi 3 bài thi, gồm 2 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn và 1 bài thi 2 do thí sinh tự chọn trong số 2 bài thi tổ hợp. Thí sinh được đăng ký chọn dự thi cả 2 bài thi tổ hợp, điểm bài thi tổ hợp nào cao hơn sẽ được chọn để tính điểm xét công nhận tốt nghiệp THPT.

Các thí sinh theo học hệ Giáo dục thường xuyên sẽ phải tham gia 3 bài thi, trong đó 2 bài thi độc lập bao gồm môn Toán và môn Ngữ văn; cùng 1 bài thi tự chọn theo tổ hợp khối Khoa học Tự nhiên hoặc Khoa học Xã hội.

Đề thi các môn Khoa học xã hội 2019 được thi theo hình thức trắc nghiệm, có 40 câu hỏi và thời gian làm bài là 50 phút.

Đề thi + Đáp án các môn tổ hợp Khoa học xã hội thi THPT Quốc gia 2019

Đề thi các môn Khoa học xã hội được đánh giá là dài và khó

Trên đây là đề thi và đáp án bài thi Khoa học xã hội THPT Quốc Gia 2019,  những thông tin mới nhất về kỳ thi THPT Quốc Gia sẽ được chúng tôi cập nhật liên tục trên hệ thống Website, bạn đọc hãy chú ý theo dõi để không bỏ lỡ những tin tức thú vị!

Nguồn: ccbook.vn

Leave a Reply